Wednesday, April 2, 2014

ചില ഓർമകൾ

ചില ഓർമകൾ
അങ്ങിനെയാണ്
പൊടിതട്ടി എടുത്തന്ന്
ഉറങ്ങാനേ കഴിയില്ല

ഓർമകളുടെ ചീളുകൾ
കണ്ണിൽ തറച്ച്
അവ പെയ്യാൻ തുടങ്ങും

ചിന്തകളിലെല്ലാം
ഉമ്മ മണം തൂവി
ശ്വാസം മുട്ടും
ചാരുകസേരയിലിരുന്ന്
ഉപ്പ നീട്ടി വിളിക്കും
നഷ്ടങ്ങളോർത്ത്
ചങ്കു പൊട്ടും

ചില ഓർമകൾ
അങ്ങിനെയാണ്
രാത്രി മുഴുവൻ പെയ്ത്,
പുലർന്നാൽ ചുറ്റും
തളം കെട്ടി നില്ക്കും

No comments:

Post a Comment