Tuesday, March 17, 2015

അക്ഷരത്തിരി

ഇടിവെട്ടി പെയ്യുന്ന
മഴക്കപ്പുറമാണ്
കൂണുകൾ മുളയ്ക്കുന്നത്
ഒരു മിന്നൽ പോലെ 
ഒരു തിരി പൊട്ടിയാണ്
അക്ഷരങ്ങളും മുളയ്ക്കുന്നത്
എന്റെ ഇടിയും മിന്നലും
നീ എന്നിനി തിരികെ തരും

No comments:

Post a Comment